Sau khi đăng ký tham gia "chương trình đối tác" ở bước trên,  mỗi một đối tác có một trang quản trị riêng để:

  • Hiển thị link đối tác dùng để chia sẻ cho người mua hàng, nếu người mua hàng, mua hàng qua link này thì đối tác đó được nhận hoa hồng dựa vào chính sách chiết khấu đang áp dụng với đối tác.
  • Theo dõi về sự thay đổi hoa hồng được nhận.
  • Theo dõi lịch sử thanh toán hoa hồng của TAT Nature dành cho đối tác.

Trên đây là các thao tác hướng dẫn đăng ký, tham gia, sử dụng và quản lý ứng dụng "Chương trình đối tác" giúp các bạn tham gia bán hàng cùng TAT Nature

Nếu các bạn có thắc mắc, vui lòng gọi điện thoại theo số 097.93.93.255 để được tư vấn trực tiếp